O nas

Swoje 20 letnie doświadczenie zdobywałam w samorządowej instytucji kultury, odpowiadając za sprawy finansowe i controlling, sprawując między innymi funkcję Głównego Księgowego i osoby współzarządzającej instytucją. Przez wiele lat współpracowałam ze Stowarzyszeniem Miłośników Czeladzi, gdzie odpowiedzialna byłam za prowadzenie ksiąg rachunkowych stowarzyszenia i rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach z zakresu: zasad rachunkowości i podatku od osób prawnych, przepisów ZUS, kontroli zarządczej, wydatków strukturalnych oraz z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Jestem absolwentką Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie Rachunkowości i Finansów oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku Zarzadzanie i Marketing w zakresie Rachunkowości Zarządczej. Obecnie kończę studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku Doradca podatkowy, który ma mnie przygotować do egzaminu na Doradcę podatkowego. Posiadam świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Departament Rachunkowości Ministra Finansów w czerwcu 2002 roku, uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych o numerze 32371/02.

 

Elżbieta Żak, właścicielka 

 

 

CELE I PLANOWANE EFEKTY FIRMY

 

Misją BIURA RACHUNKOWEGO Elżbieta ŻAK jest dostarczanie moim klientom najwyższej jakości usług w zakresie pełnej księgowości, doradztwa biznesowego, doradztwa podatkowego, obsługi bhp w zgodzie z wymogami prawa.

 

Potrzeby moich Klientów będą zaspokajane poprzez wysoką jakość usług, zaufanie, znajomość przepisów prawa i ciągłego wzrostu zakresu usług.
Gwarancją jakości usług jest indywidualne podejście do każdego Klienta, a nasza współpraca oparta będzie przede wszystkim na wzajemnym zaufaniu. Obsługa Klienta odbywa się w miłej i przyjemnej atmosferze.

Zakres działalności firmy został rozszerzony o doradztwo podatkowe, usługi prawnicze, szkolenia BHP, coaching biznesowy oraz zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych.

 

BIURO RACHUNKOWE Elżbieta ŻAK realizuje działania na poziomie wyższym niż konkurencja, poprzez innowacyjność pomysłu polegającą na kompleksowości usług w jednym miejscu, czyli na powiązaniu usług rachunkowo - finansowych z dodatkowymi usługami dla biznesu. Zajmujemy się klientem kompleksowo, gdyż tylko wtedy ma on szansę na powodzenie swojego biznesu. Często bowiem, biura rachunkowe polecają swoje usługi tylko w zakresie pewnych czynności t.j księgowanie faktur, sporządzanie deklaracji podatkowych , zapominając o zwykłej trosce o klienta czy fachowej poradzie, by uniknąć kłopotów lub skorzystać z optymalizacji podatkowej.

 

W ramach projektu „Nowy start – otwieram firmę!”  realizowanego przez Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa  VII Regionalny rynek pracy,  Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności  gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samo zatrudnienia - otrzymałam wsparcie na otwarcie i rozwój swojej działalności gospodarczej tj. BIURA RACHUNKOWEGO.