Kadry i płace

 • Przygotowywanie i obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych
 • Nadzór i prowadzenie akt osobowych oraz bieżąca obsługa zatrudnionych pracowników
 • Analiza i prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów i innych nieobecności
 • Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie dokumentacji związanej z dokonaniem wypłat oraz kontrola prawidłowości naliczania wynagrodzeń
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • Rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i innych
 • Kompleksowa obsługa rozliczeń z US, ZUS i PFRON
 • Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS płatnika i ubezpieczonych pracowników
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji dla ZUS oraz raportów za ubezpieczonych pracowników
 • Sporządzanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Wystawianie PIT-ów i zaświadczeń dla pracowników
 • Sporządzanie informacji i deklaracji rocznych na potrzeby US: PIT – 4R, PIT – 11,PIT-40 oraz ZUS i PFRON
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie spraw pracowniczych
 • Bieżące doradztwo w zakresie podstawowych zagadnień prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Bieżącą obsługa w zakresie zagadnień bhp
 • Reprezentacja klienta w kontaktach z Urzędem Skarbowym, ZUS i Państwową Inspekcją Pracy