Doradztwo podatkowe

Pełnomocnictwo

  • Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi w sprawach podatkowych (w tym sporządzanie wyjaśnień, pism, odwołań, skarg)
  • Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych (w tym przygotowanie skarg i występowanie przed WSA i NSA).

 

Wnioski i zeznania

  • Pomoc przy zakładaniu firm (w tym spółek osobowych i kapitałowych);
  • Przygotowywanie wniosków do Ministra Finansów o wydanie interpretacji indywidualnych;
  • Sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych

 

Opinie i konsultacje

  • Konsultacje podatkowe przy zakładaniu firm
  • Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych
  • Przeprowadzanie audytów podatkowych
  • Optymalizacje podatkowe – minimalizowanie ryzyk podatkowych.

 

 

 

Przejdź na stronę Kancelaria Doradcy Podatkowego