Kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP

Oferujemy doradztwo oraz wszechstronną pomoc w realizacji przedsięwzięć w zakresie:

 • Bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Prawa pracy, szkoleń
 • Polityki kadrowej
 • Ochrony przeciwpożarowej
 • Opracowania instrukcji ZL,PM
 • Doradztwa przy uruchamianiu działalności produkcyjnej
 • Oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • Opracowań i wdrożeń dobrej praktyki higienicznej (GHP)
 • Opracowań i wdrożeń dobrej polityki produkcyjnej (GMP)
 • Opracowań i wdrożeń systemu HACCP
 • Wdrażania gospodarki odpadami
 • Opracowań deklaracji zgodności dla maszyn i urządzeń zgodnie z wymogami UE