Książka przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

 

 • Prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i wyposażenia
 • Prowadzenie rejestrów VAT
 • Sporządzanie deklaracji do US w zakresie PIT i VAT oraz do ZUS
 • Obsługa rozliczeń pracowników i właścicieli w zakresie PIT i ZUS
 • Zamkniecie miesiąca- wydruk ksiąg, ewidencji VAT i deklaracji podatkowej
 • Zamkniecie roczne ksiąg połączone z zeznaniem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT
 • Przygotowywanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych NIP i VAT-R

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 

 • Prowadzenie ewidencji przychodów ze sprzedaży
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i wyposażenia.
 • Prowadzenie rejestrów VAT
 • Sporządzanie deklaracji do US w zakresie PIT i VAT oraz do ZUS.
 • Obsługa rozliczeń pracowników i właścicieli w zakresie PIT i ZUS
 • Zamkniecie miesiąca- wydruk ksiąg, ewidencji VAT i deklaracji podatkowej
 • Zamkniecie roczne ksiąg połączone z zeznaniem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT
 • Przygotowywanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych NIP i VAT-R