Oferta

Usługi księgowe

księgi rachunkowe, księga przychodów i rozchodów, ewidencja podatku od towarów i usług ...

Kadry i płace

ewidencja czasu pracy, sprawozdawcziść ZUS, US, PFRON, wystawianiepitów, obsługa w zakresie BHP, reprezentowanie w kontaktach z ZUS, US, PIP

Obsługa Firm

wirtualne biuro, stanowisko co-workingowe, wsparcie zarządcze, analizy finansowe, doradztwo podatkowe ...