Zarządzanie bezpieczeństwem i ochrona danych osobowych

Bieżące wsparcie i doradztwo

Świadczymy usługi polegające na aktywnej pomocy w wypełnianiu obowiązków nałożonych na Administratora Danych Osobowych (ADO) i/lub Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). W ramach tej usługi oferujemy m.in.:

  • konsultacje w zakresie przetwarzania danych osobowych;
  • wsparcie w kontaktach z GIODO;
  • pomoc w zakresie udostępniania oraz powierzania przetwarzania danych;
  • przegląd dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych;
  • nadzorowanie bieżących procesów przetwarzania danych.

 

Audyt gotowości do RODO

Świadczymy usługi audytu przygotowania Administratorów Danych Osobowych do zmian, jakie niesie za sobą RODO. Poprzez analizę i ocenę procesów przetwarzania danych osobowych możliwa jest identyfikacja działań koniecznych do podjęcia dla zapewnienia zgodności z prawem.

 

W ramach audytu oferujemy Państwu:

  • ocenę zgodności sposobu przetwarzania danych osobowych z RODO;
  • identyfikację obszarów, które wymagają dostosowania;
  • propozycję działań, jakie należy podjąć w celu dostosowania.

Z przeprowadzonego audytu sporządzony zostanie szczegółowy raport.

 

Outsourcing ABI – przyszłego IOD (DPO)

Oferujemy outsourcing funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), czyli przejęcie wszystkich obowiązków, jakie w związku z ochroną danych osobowych ciążą na Administratorze Danych. RODO zastępuje ABI określeniem Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Korzystanie z wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego tego typu usługi to pewność profesjonalnego wsparcia z zakresu ochrony danych osobowych i wdrożenia odpowiedniego systemu ochrony danych.

 

Zasady współpracy

Usługa będzie świadczona w Państwa siedzibie, w trakcie uzgodnionych wcześniej spotkań roboczych. Szczegółowy zakres, dobór i sposób świadczonych usług jest zawsze dostosowany do Państwa potrzeb, oczekiwań i specyfiki. Zakres usługi jest szczegółowo określany w pisemnej umowie.